WIE IS WIE IN DE WADVOGELWERKGROEP

Om de tellingen en de beschermingsactiviteiten te co÷rdineren bestaat er een stuurgroep die een aantal activiteiten zoals de organisatie van tellingen en bescherming op zich heeft genomen. Hieronder een overzicht van de taakverdeling.

 

Co÷rdinatie van  integrale tellingen aan de Noordkust en algemeen aanspreekpunt Wadvogelwerkgroep:

Marinus Brijker                       marinus.brijker@planet.nl

Per 11 januari 2016 is dit Dieko Alting, te bereiken via wadvogels@avifaunagroningen.nl

 


Co÷rdinatie van  integrale tellingen van Lauwerspolder en Emmapolder:

Dick Veenendaal                    dickarin@hetnet.nl

 


Co÷rdinatie van de steekproeftellingen tussen Noordpolderzijl en de Klutenplas:

Marinus Brijker en Dick Veenendaal, adressen zie hierboven.             

 

Co÷rdinatie van de  tellingen van de Dollard

Eva Wolters                            e.h.wolters@planet.nl

 

Wetlandwachten Groninger Waddenkust

Dick Veenendaal                    dickarin@hetnet.nl

 

Beheerder website van de wadvogelwerkgroep

Jacob Poortstra                    jacobpoortstra@live.nl