Hieronder staan links naar websites die op de een of andere manier te maken hebben met vogels langs de Groninger kust.

 

www.avifaunagroningen.nl

Website van de vereniging Avifauna Groningen. Hier kun je alles vinden over vogels in de provincie Groningen. 

Alle werkgroepen zijn er terug te vinden en dagelijkse waarnemingen. Je kunt lid worden van deze site.
De site is interactief, want je kunt er discussies voeren over het beleid van de vereniging, over natuurbeheer en over waarschijnlijke en onwaarschijnlijke waarnemingen. Verder een overzicht van de atlasblokken in de provincie Groningen.

www.waddenzee.nl

Alles over natuur en landschap in de waddenzee en vaak de meest recente rapporten en onderzoeken.

www.lauwersmeer.com

Behalve over vogels in het Lauwersmeer kun je hier heel veel vinden over vogelwaarnemingen in Groningen, Friesland en Drenthe. De bekende site van Rommert Cazemier.

 

stookolieslachtoffers

Op deze site (van het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek; NSO) vind je veel informatie over onderzoek en waarnemingen rond vogels die slachtoffers zijn geworden van stookolie in zee en op de Nederlandse kusten. Die olie is niet alleen afkomstig van gezonken olietankers, maar ook van schepen die tijdens hun tocht langs de Nederlandse kust stookolie lozen. Leden van de wadvogelwerkgroep zoeken regelmatig delen van de Groninger kust af naar stookolieslachtoffers.

www.waddenverening.nl

Huisorgaan van de waddenvereniging.

 

http://www.stichtingwad.nl/

Wil je meer weten over de strijd van natuurorganisaties tegen  mosselvissers en andere bedreigers van de Waddenzee, dan is dit de plek om te gaan kijken. Voorheen was dit de website van wildekokkels.nl

 

Sovon

SOVON Vogelonderzoek Nederland beheert de resultaten van honderden vogeltellers in heel Nederland. Meest recente uitgave is de Broedvogelatlas (november 2002).

 

Getij

De hoog- en laagwaterstanden van diverse plaatsen in Nederland, verzorgd door Rijkswaterstaat. Handig als je wilt weten hoe laat het hoogwater is langs de kust. De tellingen vinden plaats van twee uur voor tot twee uur na hoogwater.

Zeegras

Interactieve kaarten van onder andere de Waddenzee, met de plaatsen waarop zeegras is te vinden. Gemaakt door Rijkswaterstaat, op basis van de gegevens van mensen die veel op het wad zijn te vinden. Zeegrassen zijn een graadmeter voor de ecologische toestand van getijdegebieden.

Westernieland en omgeving

Westernieland is een plaats in het achterland van de Noordkust met zijn wierdendorpen. Leuk om doorheen te fietsen. Interessante website.